PixelBud Ostróda

Wakacje kredytowe – co dalej w 2024 roku?

11 stycznia 2024

Ok. 2 mln kredytobiorców skorzystało z wakacji kredytowych. Możliwość zawieszenia spłaty rat dała nie tylko finansowy oddech, ale też okazję do nadpłacenia kapitału. Program będzie kontynuowany w 2024 r., jednak ze względu na wprowadzenie kryterium dochodowego, już nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego przywileju. Jakie zatem warunki musi spełnić kredytobiorca, aby skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r.?

Wakacje kredytowe funkcjonują od lipca 2022 r., kiedy to kredytobiorcy dostali możliwość zawieszenia spłaty rat swoich kredytów hipotecznych w ramach pomocy w walce z rosnącymi ratami na skutek podwyżek stóp procentowych. Zgodnie z rządowym projektem program ma być kontynuowany w 2024 r., ale opcja ta będzie już dostępna tylko dla spełniających kryteria dochodowe.

Wakacje kredytowe 2024

Z wakacji kredytowych w br. będzie można skorzystać od 1 marca. Wynika z tego, że pierwsze zawieszenie będzie trwało do 31 marca. Następnie na każdy kolejny kwartał roku będzie przypadać jeden miesiąc, w którym będzie można zawiesić spłaty rat kredytu. Zatem kredytobiorca będzie miał możliwość 4 miesięcy przerwy od płacenia i prawo do decydowania, kiedy i ile razy skorzysta z tego przywileju.

Utrzymane zostaje, że z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt przed 1 lipca 2022 r. i mają problem z jego spłatą ze względu na duży wzrost stóp procentowych i obejmować nieruchomość, w której mieszka kredytobiorca. Nowością jest natomiast, że kwota zaciągniętego kredytu nie będzie mieć znaczenia.

2024 r. – nowe kryterium dochodowe

W przeciwieństwie do poprzednich lat teraz z wakacji kredytowych skorzystają osoby, które spełnią kryterium dochodowe. Wprowadzony zostaje wskaźnik RdD, czyli wskaźnik raty do dochodu. Od teraz, uprawnione do przerwy w płatnościach będą osoby, których średnia arytmetyczna wartości wskaźnika za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35%. Innymi słowy, ci, których miesięczna rata kredytu w ostatnich trzech miesiącach przekroczy 35% ich dochodów. Warto dodać, iż przy obliczeniach uwzględniane będą dochody wszystkich osób należących do gospodarstwa domowego. Ponadto obliczenia te będą powtarzane w każdym kwartale.

Rząd wychodzi także naprzeciw osobom, u których wskaźnik RdD wyniesie minimum 40%. Będą one mogły wnioskować o wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na pomoc w spłacie zadłużenia. Dotychczasowy wskaźnik wynosił 50%.

Wartość wskaźnika RdD ma być oceniania na podstawie wniosku kredytobiorcy. Wypełni on i podpisze wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o wakacje kredytowe   

Zainteresowani wakacjami kredytowymi do wyboru będą mieli złożenie wniosku osobiście, pocztą, mailowo, lub za pośrednictwem bankowości internetowej w banku, w którym posiadają kredyt hipoteczny. Ten będzie miał 21 dni na potwierdzenie otrzymania dokumentów.

Łączna wartość kredytów objętych wakacjami od płacenia rat może wynieść ok. 3,6 mld zł.

Dodane w Kupno nieruchomości
Dodaj komentarz do artykułu