PixelBud Ostróda

Czym jest umowa deweloperska?

12 lipca 2023

Umowa deweloperska stanowi jeden z najważniejszych dokumentów, jaki podpisuje się przed docelowym aktem notarialnym sprzedaży nieruchomości. Ma ona za zadanie związać dewelopera i nabywcę oraz zabezpieczyć dokonanie przez te strony transakcji w przyszłości. Znajdują się w niej ważne informacje dotyczące transakcji zakupu nieruchomości, bez względu na to, na jakim etapie budowy jest ta nieruchomość. Co jeszcze warto wiedzieć o umowie deweloperskiej?

Czym jest i co zawiera?

Umowa deweloperska jest dokumentem w formie aktu notarialnego, w którym deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności nieruchomości po zakończeniu jej budowy. Nabywca zaś zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty nabycia tej nieruchomości. Po zakończeniu przedsięwzięcia strony podpisują umowę przeniesienia własności, również w formie aktu notarialnego. Umowa deweloperska oprócz szczegółów dotyczących finalizacji całej transakcji i aspektów finansowych zawiera także dokładny opis danej nieruchomości, opis już zrealizowanych lub planowanych do wykonania prac wykończeniowych, opis standardu tego wykończenia, terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, termin odbioru nieruchomości oraz planowaną datę przeniesienia prawa własności nieruchomości na nabywcę.

Na co zwrócić uwagę?

Przed przekazaniem jakichkolwiek środków pieniężnych firmie deweloperskiej na poczet zakupu domu czy mieszkania warto upewnić się, że środki te trafią na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Dzięki tej formie nabywca zyskuje gwarancję bezpieczeństwa swoich środków pieniężnych, w tym przed postępowaniem upadłościowym czy egzekucyjnym. Zapewnia też kontrolę wydatkowanych środków. Istnieją dwa warianty takiego rachunku powierniczego  – otwarty oraz zamknięty. W pierwszym przypadku deweloper otrzymuje od banku pieniądze po zakończeniu poszczególnych etapów prac zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie deweloperskiej. Otrzymane pieniądze może wykorzystać wyłącznie w celu realizacji inwestycji, na którą dany rachunek powierniczy został otworzony. Natomiast w przypadku rachunku zamkniętego bank wypłaca pieniądze dopiero w chwili otrzymania aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem danej umowy deweloperskiej.

Dodane w Kupno nieruchomości, Słownik nieruchomości
Dodaj komentarz do artykułu