PixelBud Ostróda

Do czego zobowiązuje umowa rezerwacyjna przy zakupie mieszkania

2 lutego 2022

Podpisując umowę rezerwacyjną klient deklaruje chęć nabycia danej nieruchomości. Do czego zobowiązuje taka umowa i czy warto ją podpisywać?

Na czym polega i jakie przynosi korzyści umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa rezerwacyjna poprzedza zwykle podpisanie umowy przedwstępnej lub głównej, które to stanowią już bardziej sformalizowane dokumenty. Zawiera się ją przed nabyciem mieszkania od dewelopera, rzadziej przy chęci zakupu lokalu z rynku wtórnego. Taka umowa może przynieść pewne korzyści. Dzięki jej podpisaniu klient zyskuje bowiem dodatkowy czas do namysłu, mając jednocześnie pewność, że mieszkanie nie zostanie sprzedane innej osobie. To również dobry moment na sprawdzenie swojej zdolności kredytowej. Podpisanie umowy warto zatem rozważyć, zwłaszcza gdy zależy nam na kupnie mieszkania w dobrej cenie i lokalizacji. Takie lokale są bowiem szczególnie atrakcyjne i cieszą się sporym zainteresowaniem.

Do czego zobowiązuje umowa rezerwacyjna mieszkania?

Wyróżnia się dwa rodzaje umów rezerwacyjnych. Klasyczna umowa oznacza, że klient rezerwuje mieszkanie, lecz w każdej chwili ma prawo się wycofać, nie ponosząc przy tym konsekwencji (może jedynie stracić wpłaconą zaliczkę). W praktyce jest to więc czasowe wyłączenie danego lokalu z oferty sprzedażowej dla innych klientów. Taka umowa nie zobowiązuje jednak ani nabywcy, ani dewelopera do podpisania właściwej umowy. Drugi rodzaj stanowi umowa rezerwacyjna posiadająca elementy umowy przedwstępnej i w przeciwieństwie do pierwszej z wymienionych, zobowiązuje ona do zawarcia kolejnej umowy, np. przedwstępnej. Wskazuje główne postanowienia przyszłej umowy oraz określa termin jej zawarcia. Na jej podstawie strony mogą dochodzić roszczeń za niewykonanie wzajemnych zobowiązań.

Co powinna zawierać?

Polskie prawo nie określa precyzyjnie treści umowy rezerwacyjnej. Nie ma również jednego wiążącego jej wzoru. Możliwość jej zawarcia zapewnia zasada swobody umów znajdująca się w kodeksie cywilnym. W umowie warto zawrzeć możliwie szerokie prawa i obowiązki oraz dane stron, aby jak najlepiej zabezpieczyć własny interes. Powinna ona zawierać m.in. dane stron, szczegóły transakcji, okres trwania rezerwacji, cenę nieruchomości i kwotę opłaty rezerwacyjnej lub zadatku, konsekwencje niedotrzymania warunków umowy, oświadczenie właściciela o stanie prawnym lokalu.

Ogromnie ważną kwestią jest wspomniana wyżej opłata za dokonanie rezerwacji. Może ona przybrać postać zadatku lub zaliczki/kaucji/opłaty rezerwacyjnej. Zadatek zakłada zwrot dwukrotności zapłaconej kwoty na rzecz jednej ze stron w przypadku niewykonania umowy przez jedną z jej stron i jest formą uregulowaną w kodeksie cywilnym. Zaliczka, kaucja lub opłata rezerwacyjna najczęściej przepadają na korzyść właściciela nieruchomości, gdy konsument zrezygnuje z zakupu mieszkania oraz na korzyść nabywcy, jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie sprzedającego.

Umowa może zatem stanowić korzystne rozwiązanie, jednak przez podpisaniem należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami.

Dodane w Kupno nieruchomości, Prawo nieruchomości
Dodaj komentarz do artykułu