PixelBud Ostróda

Odbiór mieszkania – czy warto skorzystać z pomocy fachowca

2 lutego 2022

Odbiór mieszkania to ostatni z wielu etapów, jakie musimy przejść w procesie kupna domu czy mieszkania. Obliguje nas do tego ustawa deweloperska, według której, przeniesienie własności lokalu następuje po spełnieniu dwóch warunków: uzyskania przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie lokalu oraz odbioru technicznego przy obecności nabywcy.

Kupujący ma sprawdzić i ocenić, czy mieszkanie spełnia poszczególne parametry zapisane wcześniej w umowie i czy powstało ono zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Spotkanie takie kończy się sporządzeniem i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentu, w którym odnotowuje się wady, usterki i niedociągnięcia dostrzeżone w czasie inspekcji mieszkania. Niezwykle istotnym jest, aby wszystkie zastrzeżenia, co do jakości wykonania i wykończenia, zostały wynotowane, gdyż wówczas koszt ewentualnej naprawy leży po stronie dewelopera, zgodnie z art. 566 kodeksu cywilnego o przysługującej nam rękojmi. Ponadto w protokole musi znaleźć się zapis o wyznaczonym terminie ewentualnych napraw. Jest to niezwykle istotne, gdyż w razie ewentualnego przeoczenia usterek, koszty ich remontu poniesie przyszły właściciel. Pamiętać należy również, że jeżeli wady są na tyle poważne, ze uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości, nabywca ma wtedy prawo odmówić podpisania dokumentu.

Jak zatem dobrze przygotować się do odbioru swojego nowego mieszkania i na co zwrócić uwagę?

Przede wszystkim warto pamiętać, że światło dzienne jest naszym najlepszym sprzymierzeńcem. Niewątpliwie pomoże ono dostrzec wiele potencjalnych niedociągnięć, dlatego najlepiej umówić się na spotkanie w ciągu dnia. Niezbędny będzie plan mieszkania ze schematem instalacji, pozwalający na porównanie ze stanem faktycznym. W celu przeprowadzenia rzetelnego odbioru, należy pamiętać o zabraniu niezbędnych do tego narzędzi – miarki, kątownika, poziomicy i próbnika. Warto pomyśleć również o latarce, żarówce z oprawą i czymś do pisania i notowania. W najlepszym interesie nabywcy jest, aby dać sobie czas i sprawdzić absolutnie wszystko dokładnie i starannie. Zacząć należy od skontrolowania metrażu, czy wymiary i układ poszczególnych pomieszczeń są zgodne z zapisami w umowie i planem mieszkania. Przy pomocy poziomicy sprawdzamy czy ściany trzymają pion. Kątownik natomiast skontroluje kąty proste. Tynki muszą być równe, bez pęknięć, zacieków i przede wszystkim suche. Zwracamy uwagę na szczelność oraz wygląd okien, czy otwierają się bez problemu. Istotne jest skontrolowanie instalacji elektrycznej, czy jest rozmieszczona zgodnie z projektem. Próbnik posłuży nam do sprawdzenia prądu w gniazdkach. Skontrolujmy zawory wentylacyjne, czy zostały podłączone wszystkie dopływy i odpływy wody. Na koniec, zwróćmy uwagę na estetykę całego budynku – klatki schodowej, windy czy zieleni.

W przypadku, kiedy nie czujemy się ekspertami budowlanymi, warto jest rozważyć pomoc eksperta, który pomoże nam podczas procedury odbioru. Koszt takiej usługi to 200-600 zł, jednak wiedza i doświadczenie inżynierskie mogą pomóc nam zaoszczędzić znacznie więcej.

Dodane w Kupno nieruchomości
Dodaj komentarz do artykułu