PixelBud Ostróda

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych – raport AMRON-SARFiN

26 września 2023

Pod koniec sierpnia 2023 ukazał się raport Centrum AMRON dotyczący sytuacji w sektorze kredytów mieszkaniowych. Dane obejmują drugi kwartał bieżącego roku. Według zestawienia 30 czerwca liczba aktywnych umów o kredyt mieszkaniowy zatrzymała się na poziomie 2 302 660. Oznacza to spadek o niemal 2% w skali rok do roku. Co ważne drugi kwartał 2023 był szóstym z rzędu okresem, gdy kredytów hipotecznych ubywa. Spadki widać też w wartości całkowitej zadłużenia. Na koniec drugiego kwartału 2023 wynosiła ona 478,634 mld zł. Kwartał wcześniej suma zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych była o 1,42% większa.

Akcja kredytowa w 2023

Omawiany okres minął pod znakiem wzrostów liczby nowych kredytów mieszkaniowych. Było ich 30 789, czyli o nieco ponad 40% więcej niż trzy miesiące wcześniej. Oczywiście skoczyła też wartość nowych zobowiązań. W drugim kwartale 2023 wyniosła 11,3 mld złotych, czyli o ponad 51% więcej niż w poprzednim kwartale. Jednak w skali rok do roku nowych umów kredytowych było o prawie 20% mniej, a ich wartość było mniejsza o niemal 17%

Od kwietnia do czerwca banki udzieliły 24 072 kredyty o stałej stopie procentowej. Nieco mniej umów zawarto na pożyczki z okresowo stałym oprocentowaniem. Ich liczba w tym okresie zatrzymała się na 19 560. Kredyty złotówkowe stanowiły przy tym niemal 99% wszystkich nowych kredytów hipotecznych.

Jakość portfela kredytowego w tym okresie tylko nieco się pogorszyła. Na koniec czerwca zobowiązania zagrożone zaległościami w spłacie stanowiły 2,32%, co oznacza wzrost o 0,024 punktu procentowego. Zobowiązania hipoteczne w złotówkach z problemami ze spłatą w omawianym okresie zatrzymały się na poziomie 1,57% portfela kredytów w tej walucie. 

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w drugim kwartale 2023 wyniosła 366 139 złotych, czyli wzrosła o niemal 8% kwartał do kwartału. Spadła przy tym przeciętna wartość zobowiązania walutowego. W omawianym okresie zamknęła się w kwocie 276 726 złotych. Jest to o trochę ponad 6% mniej niż trzy miesiące wcześniej. Jednak w porównaniu do drugiego kwartału 2022 średnia wartość nowego kredytu mieszkaniowego w złotówkach wzrosła o niemal 5%.

W okresie od marca do czerwca 2023 wzrósł też udział kredytów o wartości powyżej 300 tysięcy złotych. Liczba zobowiązań na sumę od 500 tysięcy do miliona złotych wzrosła o prawie 4 punkty procentowe. Warto podkreślić, że w tym samym czasie spadły udziały wszystkich pozostałych kategorii kredytów. Największy spadek widać w przypadku kredytów na kwotę od 100 do 200 tysięcy złotych. W skali kwartał do kwartału jest ich mniej o 4,9 punktu procentowego.

Niewielkie zmiany widać w strukturze nowych kredytów pod kątem okresu kredytowania. O 1,44 punktu procentowego wzrósł udział zobowiązań o okresie spłaty od 15 do 25 lat. Liczba zobowiązań w pozostałych kategoriach odrobinę spadła. Korekty te nie osiągnęły jednak poziomu 1 punktu procentowego.

Dodane w Kupno nieruchomości
Dodaj komentarz do artykułu